Tuesday, September 22, 2020

Teresa Palco – Serial Killer – Serbia, 1905

FULL TEXT: Translated from Hungarian) – We have already mentioned the case of monster poisoning in Peterréve in Flavor. As is reported from Szabadkáról, the investigation is becoming more widespread. Recently, four dead mourners were dug up. One of these, according to the testimony of sinners, was taken underfoot 17 years ago. The inner parts of the bulls were sent to the National Institute of Chemistry in Budapest. During the investigation, most guilty women make broken and repentant confessions. so then even the previously secret cases came to light. Notably, István Sinkovits was also arrested this week, who, with the help of Mrs. István Salgó's mercenary, poisoned her lord with slowly killing fly powder. The poisoned husband felt horrible torments and because he could not get rid of them, he committed suicide in despair. At the time, they could not give an explanation for the suicide of the wealthy man, now then the secrets were revealed. The gendarmerie also arrested Ms. Anna István Gór Király, who is being trampled by the ugly accusation of angel-making, on the basis of confessions. Who knows how many little soul killers this woman stripped of human feeling. The “Mari Jáger” from Péterréve, called Teresa Palkó, wanted to escape the earthly justice and drank five servings of half-gram sublimit lozenges. She became seriously ill, yet still survived.

[“The poison mixers in Peterréve.” (“A péterrévei méregkeverők.”), Pesti Hirlap (Budapest, Hungary), May 17, 1905, p. 10]

***

FULL TEXT (Translated from Hungarian): The Novi Sad jury resumed today and ended the trial of the poison mixers in Péterréve, which began yesterday, at seven in the evening. During the investigation, Ms. Mibály Márkus, Ms. Jójsef Pörhe and Mrs. Ferenc Boldizsár admitted to poison mixing. At the final hearing the latter two withdrew the confession. After the charges against them could not be proved with regard to the crimes committed several years ago, prosecutor Antal Meszlényi dropped the charge and the accused were released. Márkus was charged by the prosecutor with murder. Dr. Barta Eélix after a lawyer's speech, jurors found him guilty of homicide, before the court, presided over by Lajos Ringhoffer, sentenced Márkus to life in prison. Defendant appealed, and counsel filed a nullity complaint.

[“Poison-mixers at Péterrével.” (“A péterrével méregkeverök.”), Budapest Hirlap (Budapest, Hungary), Mar. 22, 1906, p. 15]

***

Péterréve – Bačko Petrovo Selo (Serbian Cyrillic: Бачко Петрово Село; Hungarian: Péterréve, German: Batschko Petrovo Selo) is a village located in the Bečej Municipality, in the South Bačka District of Serbia. It is situated in the Autonomous Province of Vojvodina. The village has a Hungarian ethnic majority and its population numbering 7,318 people (2002 census).

***

FULL TEXT: Már bárom Ízben is megemlékeztünk a péterrévei monstre- mérgezési ügyről. Mint Szabadkáról irj ák, a vizsgálat mind szélesebb mederben folyik. Legutóbb négy halott sirját ásták föl. Egyikét ezeknek, a bűnösök vallomása szerint, 17 év előtt tették el láb alól. A bullák belső részeit felküldötték Budapestre az országos vegyészeti intézetbe. A vizsgálat során a legtöbb bűnös asszony megtört és bűnbánó vallomást tesz. így azután az eddig még titokban volt esetek is napfényre kerültek. Nevezetesen letartóztatták e héten Sinkovits Istvánnét is, aki Salgó Istvánné béresnéje segítségével lassan ölő légyvesztő porral mérgezte meg urát. A megmérgezett férj iszonyú kínokat érzett és mert nem tudott azoktól szabadulni, kétségbeesésében öngyilkossá lett. Akkoriban nem tudták magyarázatát adni a jómódban levő ember öngyilkosságának, most azután világosság derült a titokra. Ugyancsak letartóztatta a csendőrség a vallomások alapján Király Istvánné Gór Anna asszonyt is, akit pedig az angyalcsinálás ocsmány vádja nyom. Ki tudja hány kis lélek megölője ez az emberi érzésből kivetkőzött asszony. A péterrévei „Jáger Mari“, akit Palkó Teréznek hívnak, menekülni akart a földi igazságszolgáltatástól s öt adag fél grammos szublimit pasztillát ivott meg. Nagy kint állott ki. de mégis életben maradt.

[“A péterrévei méregkeverők.” Pesti Hirlap (Budapest, Hungary), May 17, 1905, p. 10]

***

FULL TEXT: Az újvidéki esküdtbiróság ma folytatta és este hétkor befejezte a péterrévei méregkeverök dolgában tegnap megkezdett tárgyalást. A vizsgálat során Márkus Mibályné, Pörhe Jójsefné és Boldizsár Ferencné beismerte a méregkeverést; a végiárgyaláson a két utóbbi, visszavonta a beismerést. Miután a több év előtt történt bűntettekben nem lehetett a vádat rájuk bizonyítani, Meszlényi Antal ügyész a vádat elejtette, mire a vádlottakat szabadlábra helyezték. Márkusnét az ügyész gyilkossággal vádolta. Barta Eélix dr. ügyvéd beszéde után az esküdtek férjgyilkosságban bűnösnek találták, mire a bíróság Ringhoffer Lajos elnöklésével Márkusnét életfogytig tartó fegyházra ítélte. A vádlott fölebbezett, a védő semmiségi panaszt jelentett be.

[“A péterrével méregkeverök.” Budapest Hirlap (Budapest, Hungary), Mar. 22, 1906, p. 15]

***

***

***


***


***

http://unknownmisandry.blogspot.com/2017/04/husband-killing-syndicates.html

For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates

***

Friday, September 18, 2020

Mrs. Simon Ferenc & Mrs. István Polgár, Leaders of a Poisoning Cooperative – Romania, 1917

 

FULL TEXT (Translated from Hungarian): Reported from Székelyndvarhely: In the village of Zetelaka in Tidvarhelv county, police have uncovered a poison-mixing cooperative, which poisoned no less than ten people.

The court in Odorheiu Secuiesc has now heard the case of a group of poison mixing companies.

This time the court ruled over the accused Mrs. Simon Ferenc, Péter Gergelyn and István Polgár.

Simon Ferencné and Péter Gergelyné were accused of brutality by poisoning a woman named Katalin Boros with a fly-killer cooked into brandy.

Mrs. István Polgár poisoned a woman named Ferencné Polgár. The judge sentenced Simon Ferencné to ten years' imprisonment, Polgár Istvánné to fifteen years' imprisonment, but acquitted Péter Gergelyn for lack of evidence.

The investigation and exhumations at Zetelaka are still ongoing. The cases of the remaining six defendants will be tried on December 3rd.

["Poison-mixing women." Népszava (Budapest, Hungary), Dec. 1, 1917, p. 7]

***

Zetelaka (Romanian: Zetea) is a village in Romania, Harghita county. The village is located 12 km northeast of Odorheiu Secuiesc in the upper, mountainous section of the Nagy-Küküllő valley.

***

FULL TEXT: Székelyndvarhelyről jelentik: Az tidvarhelvmegyei Zetelaka faluban a csendőrség méregkeverő szövetkezetet leplezett le, amely nem kevesebb mint tiz embert mérgezett meg.

A székelyudvarhelyi törvényszék a méregkeverő társaság egyik csoportjának a bünligyét most tárgyalta le.

Ezúttal Simon Ferencné, Péter Gergelyné és Polgár Istvánná vádlottak fölött Ítélkezett a törvényszék.

Simon Ferencnét és Péter Gergelynét azzal vádolta meg az üeryészség, hogy pálinkába főzött légyölővel Boros Katalin nevű asszonyt mérgezték meg.

Polgár Istvánné pedig Polgár Ferencné nevü asszonyt mérgezte meg.

A birósáer Simon Ferencnét tiz évi fegyházra, Polgár Istvánnét pedis, tizenöt évi fegyházra Ítélte el, Péter Gergelynét ellenben bizonyítékok hiányában fölmentette.

A vizsgálat és az exhumálások Zetelakán még e pry re tartanak. A még hátralevő hat vádlott ügyét december 3-án tárgyalják le.

[“Méregkeverő asszonyok.” Népszava (Budapest, Hungary), Dec. 1, 1917, p. 7]

***

***


 ***
http://unknownmisandry.blogspot.com/2017/04/husband-killing-syndicates.html

For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates

***