Saturday, October 22, 2022

Teresa Palko – Serial Killer – Serbia, 1905

FULL TEXT: (Translated from Hungarian) – We have already mentioned the sensational poison-mixing case in Peterréve . As is reported from Szabadkáról, the investigation is becoming more widespread. Recently, four dead mourners were dug up. One of these, according to the testimony of sinners, was taken underfoot 17 years ago. The inner parts of the bulls were sent to the National Institute of Chemistry in Budapest. During the investigation, most guilty women make broken and repentant confessions. so then even the previously secret cases came to light. Notably, István Sinkovits was also arrested this week, who, with the help of Mrs. István Salgó's mercenary, poisoned her husband with slowly killing fly powder. The poisoned husband felt horrible torments and because he could not get rid of them, he committed suicide in despair. At the time, they could not give an explanation for the suicide of the wealthy man, now then the secrets were revealed. The gendarmerie also arrested Ms. Anna István Gór Király, who is being trampled by the ugly accusation of angel-making, on the basis of confessions. Who knows how many little soul killers this woman stripped of human feeling. The “Mari Jáger” from Péterréve, called Teresa Palkó, wanted to escape the earthly justice and drank five servings of half-gram sublimit lozenges. She became seriously ill, yet still survived.

[“The poison mixers in Peterréve.” (“A péterrévei méregkeverők.”), Pesti Hirlap (Budapest, Hungary), May 17, 1905, p. 10]

***

FULL TEXT (Translated from Hungarian): The Novi Sad jury resumed today and ended the trial of the poison mixers in Péterréve, which began yesterday, at seven in the evening. During the investigation, Ms. Mibály Márkus, Ms. Jójsef Pörhe and Mrs. Ferenc Boldizsár admitted to poison mixing. At the final hearing the latter two withdrew the confession. After the charges against them could not be proved with regard to the crimes committed several years ago, prosecutor Antal Meszlényi dropped the charge and the accused were released. Márkus was charged by the prosecutor with murder. Dr. Barta Eélix after a lawyer's speech, jurors found him guilty of homicide, before the court, presided over by Lajos Ringhoffer, sentenced Márkus to life in prison. Defendant appealed, and counsel filed a nullity complaint.

[“Poison-mixers at Péterrével.” (“A péterrével méregkeverök.”), Budapest Hirlap (Budapest, Hungary), Mar. 22, 1906, p. 15]

***

Péterréve – Bačko Petrovo Selo (Serbian Cyrillic: Бачко Петрово Село; Hungarian: Péterréve, German: Batschko Petrovo Selo) is a village located in the Bečej Municipality, in the South Bačka District of Serbia. It is situated in the Autonomous Province of Vojvodina. The village has a Hungarian ethnic majority and its population numbering 7,318 people (2002 census).

***

FULL TEXT: Már bárom Ízben is megemlékeztünk a péterrévei monstre- mérgezési ügyről. Mint Szabadkáról irj ák, a vizsgálat mind szélesebb mederben folyik. Legutóbb négy halott sirját ásták föl. Egyikét ezeknek, a bűnösök vallomása szerint, 17 év előtt tették el láb alól. A bullák belső részeit felküldötték Budapestre az országos vegyészeti intézetbe. A vizsgálat során a legtöbb bűnös asszony megtört és bűnbánó vallomást tesz. így azután az eddig még titokban volt esetek is napfényre kerültek. Nevezetesen letartóztatták e héten Sinkovits Istvánnét is, aki Salgó Istvánné béresnéje segítségével lassan ölő légyvesztő porral mérgezte meg urát. A megmérgezett férj iszonyú kínokat érzett és mert nem tudott azoktól szabadulni, kétségbeesésében öngyilkossá lett. Akkoriban nem tudták magyarázatát adni a jómódban levő ember öngyilkosságának, most azután világosság derült a titokra. Ugyancsak letartóztatta a csendőrség a vallomások alapján Király Istvánné Gór Anna asszonyt is, akit pedig az angyalcsinálás ocsmány vádja nyom. Ki tudja hány kis lélek megölője ez az emberi érzésből kivetkőzött asszony. A péterrévei „Jáger Mari“, akit Palkó Teréznek hívnak, menekülni akart a földi igazságszolgáltatástól s öt adag fél grammos szublimit pasztillát ivott meg. Nagy kint állott ki. de mégis életben maradt.

[“A péterrévei méregkeverők.” Pesti Hirlap (Budapest, Hungary), May 17, 1905, p. 10]

***

FULL TEXT: Az újvidéki esküdtbiróság ma folytatta és este hétkor befejezte a péterrévei méregkeverök dolgában tegnap megkezdett tárgyalást. A vizsgálat során Márkus Mibályné, Pörhe Jójsefné és Boldizsár Ferencné beismerte a méregkeverést; a végiárgyaláson a két utóbbi, visszavonta a beismerést. Miután a több év előtt történt bűntettekben nem lehetett a vádat rájuk bizonyítani, Meszlényi Antal ügyész a vádat elejtette, mire a vádlottakat szabadlábra helyezték. Márkusnét az ügyész gyilkossággal vádolta. Barta Eélix dr. ügyvéd beszéde után az esküdtek férjgyilkosságban bűnösnek találták, mire a bíróság Ringhoffer Lajos elnöklésével Márkusnét életfogytig tartó fegyházra ítélte. A vádlott fölebbezett, a védő semmiségi panaszt jelentett be.

[“A péterrével méregkeverök.” Budapest Hirlap (Budapest, Hungary), Mar. 22, 1906, p. 15]

***

***

***

 
 
***
 
 
***
http://unknownmisandry.blogspot.com/2017/04/husband-killing-syndicates.html 
 
For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates 
 
***
[63-1/12/21; 217-10/24/22; 1431-12/28/22]
***