Tuesday, September 22, 2020

Teréz Urbán, Black Widow Serial Killer – Hungary, 1909


Teréz Urbán murdered three husbands and two daughters.

***

FULL TEXT (Translated from Hungarian): Our correspondent writes about Szeged: in three villages of Bács County: Moholon, Péterrévó and Obecsé, as it is known, they realized that an army of women had poisoned their husbands.

The investigation against the criminal association was continued by Chief of Police Gábor Karakas, who found out that one of the members of the gang was in Adán, a village adjacent to Mohollan.

So, he launched an investigation, which also led to a result the day before yesterday.

He found that Ms. Teréz Urbán, a mistress, had poisoned five people in a relatively short period of time: her three husbands and two daughters in a row.

Teréz Urbán married years ago, first to a wealthy farmer. The woman was snappy. Because of this, the husband stated that she was divorcing her.

However, he could not carry out his intention because he died suddenly. Then they said he was killed by a heart attack.

Teréz Urbán had a daughter from this husband. As it was born, the woman remarried to a modest blacksmith, from whom also her daughter was born.

He only lived with the blacksmith for two years and he too died suddenly.

She remarried a few months ago, but it wasn’t long before she could claim to be a bride because she soon remained a widow again.

Meanwhile, the daughter from her first husband also died, and five days before, the second child fell asleep forever.

The police chief was extremely suspicious of the mass deaths and conducted a search of Teréz Urbán. The result is that more bottles of poison and arsenic mixed with sugar were found in the woman.  The killer was arrested and taken to the Zenta District Court.

[“The poison mixers from Bács-Kiskun.” (“A bácskai méregkeverők.”),  Budapesti Hirlap (Budapest, Hungary), Sep. 10, 1905, p. 16]

***

Bács-Kiskun (Hungarian: Bács-Kiskun megye, pronounced [ˈbaːt͡ʃ ˈkiʃkun]) is a county (megye in Hungarian) located in southern Hungary. It was created as a result of World War II, merging the pre-war Bács-Bodrog and the southern parts of Pest-Pilis-Solt-Kiskun counties. With an area of 8,445 km2, Bács-Kiskun is the largest county in the country. The terrain is mostly flat with slight emergences around Baja. The county seat and largest city of Bács-Kiskun is Kecskemét.

***

FULL TEXT: Szegedről irja tudósítónk: Bácsmegye három községében : Mokolon, Péterrévón és Obecsén, mint ismeretes, rájöttek, hogy egy sereg asszony megmérgezte a férjét.

A bűnszövetkezet ellen megindított nyomozást Karakas Gábor rendőrvezető folytatta, a ki kiderítette, hogy a bandának egyik tagja Adán, a Mohollal szomszédos községben van.

Megindította tehát a nyomozást, a mely tegnapelőtt eredményre is vezetett.

Megállapította, hogy Urbán Teréz adai korcsmárosné öt embert mérgezett meg aránylag rövid idő leforgása alatt: egymásután három férjét és két leányát.

Urbán Teréz évekkel ezelőtt ment férjhez, először egy jómódú földesgazdához.

Az asszony kikapós természetű volt.

A férj e miatt kijelentette, hogy elválik az asszonytól. Szándékát azonban nem valósíthatta meg, mert hirtelen meghalt. Akkor azt mondták, hogy szivszélhüdés ölte meg.

Urbán Teréznek ettől a férjétől egy leánygyermeke származott.

A mint ez megszületett, az asszony ismét házasságra lépett egy módos kovácsmesterrel, a kitől szintén leánya született.

A kovácsmesterrel csak két évig élt és ő is hirtelen meghalt. Néhány hónappal ezelőtt újra férjhez ment, de nem sokáig vallhatta magát menyecskének, mert hamarosan megint özvegy maradt. Időközben az első férjétől származott leányka is elhalt, öt nap előtt pedig a második gyermek is örökre elszenderült.

A rendőr- vezetőnek rendkivül gyanús volt a tömeges elhalálozás és házkutatást tartott Urbán Teréznél.

Az eredmény az, hogy az asszonynál több üveg mérget és cukorporral kevert arzénikumot találtak.

A gyilkost letartóztatták és a zentai járásbiróság fogházába szállították.

[“A bácskai méregkeverők.”  Budapesti Hirlap (Budapest, Hungary), Sep. 10, 1905, p. 16]

***


***

***

 

For links to other cases of woman who murdered 2 or more husbands (or paramours), see Black Widow Serial Killers.

***
[47-1/13/21]
***

No comments:

Post a Comment