Friday, September 18, 2020

Mrs. Antal Mihály, Suspected Serial Killer – Hungary, 1936

 

FULL TEXT: When Ferenc Varga, a resident of Csurgó, died, the authorities received an anonymous letter that Mrs. Mihály Antarg, a woman from Csurgó, had poisoned Varga, but Mihály had killed even more people.

Mihály was detained by the gendarmerie and the investigation began. The gendarmerie found that Mihály was already married to József Junkovics, who died suddenly, but suddenly Mihály's grandfather; also rumored to have been murdered are Sándor Berkes and his 15-year-old daughter Erzsébet. The gendarmerie also suspects the György Tüske had been murdered. The woman, suspected of serial poisoning, has already admitted that she murdered her first husband. After ten years of marriage, she extinguished the life of her husband, József Jankovics, with terrible cruelty and poison.

"I bought the poison in Pest from a familiar woman," she said.

Mrs. Antal Mihály also gave the address where she bought the poison. However, this claim proved to be a lie. The Budapest headquarters found earlier this week that the address provided was false. When investigators told Mihálv that they had found what she said about poison buying was just a fairy tale, the murderous woman stated that she refused to testify about it.

Now the corpses of all those allegedly murdered by Mrs. Mihálv will probably be exhumed.

At the end of the village, due to an interesting coincidence, Mihály's house stands just a few meters from the gendarme barracks. Half of the building belongs to the woman, the other half to Mrs. József Szentkirály , who is her niece.

"Rozi lived very mysteriously," her cousin said, "and my husband and I were not talking to Rozi." We got into a fight years ago. They were often sought from Nagymartom, Szentkirály village and other villages, especially women. If they weren’t home, they knocked on me, they thought they were staying with us.

The relative of the murderous woman does not dare to talk any further, she only tells that Michael has two acres of land on the border, they farm on it.

The police are working with a large apparatus to fully investigate the horrific poisoning case. It is considered probable that there are crimes similar to the Tiszazug poisoning case [the famous 1929 poison syndicate case] behind Mihály's mysterious business.

[“One poisoning has already been admitted by the poison-mixing woman in Csurgó; Five people are suspected of murdering Antalne Mihály with a murderous mud. - Several exhumations will be carried out in Csurgó,” (“Egy mérgezést már beismert a csurgói méregkeverő asszony; Öt ember meggyilkolósárval gyanúsítják a méregkeverő Mihály Antalnét. — Több exhumálást fognak Csurgón végezni.”), Uj-Somogy (Kaspovar, Hungary), Oct. 3, 1936, P. 2]

***

FULL TEXT: Amikor Varga Ferenc csurgói lakos meghalt, a hatóságokhoz névtelen levél érkezett, hogy Vargát Mihály Antialné csurgói asszony mérgezte meg, de Mihályné még több embert Is ellett a láb alól. 

Mihálynét a csendőrség őrizetbe vette és megindult vele a nyomozás. A csendőrség megállapította, hogy Mihályné egyízben már férjnél volt junkovics Józsefnél, aki hirtelen meghalt, de hirtelen meghall Mihályné nagyapja is: Berkes Sándor és az Erzsébet nevű 15 éves leánya. A csendőrség Tüske György meggyilkolásával is gyanúsít ja. A sorozatos mérgezéssel gyanúsított lasszony azt már beismerte, hogy első férjét ő gyilkolta meg. Tízéves házasélel után szörnyű kegyetlenséggel, méreggel oltotta ki férje, Jankovics József életét.

— A mérgei Pesten vásároltam egy ismerős asszonynál — mondotta az asszony.

Mihály Antalné megadta azt a címet is, ahol a mérget vásárolta. Hazugnak bizonyult azonban ez az állítása. A budapesti főkapitányság a hét elején megállapította, hogy a megadott cím hamis. Amikor a nyomozók közölték Mihálvnéval azt, hogy megállapították, amit a méregvásárlásról mondott, csak mese volt, a férjgyilkos asszony kijelentette, hogy erre vonatkozólag nem hajlandó vallomást tenni.

Most valószínűleg exhumálni fogják mindazoknak a holttestét, akiket állítólag Mihályné gyilkolt meg.

A község végén, érdekes véletlen folytán, alig néhány méternyire a csendőrlaktanyától áll Mihályné háza. Az épület felerészben az asz- szonyé, másik fele Szentkirály Józsefnéé, aki unokanővéré.

— Nagyon titokzatosain élt Rozi — mondotta unokanővére — én és férjem niem voltunk beszélőviszonyban Rozival. Esztendőkkel ezelőtt összevesztünk. Nagymartomból, Szentkirály községből és más falvakból sokszor keresték, főleg asszonyok. Ha nem voltak otthon, hozzám kopogtattak be, azt hitték, nálunk időzik.

A férjgyilkos asszony rokona nem mer tovább beszélni, csupán azt mondja még el, hogy Mihályéknak két hold földjük van a határban, azon gazdálkodnak.

A csendőrség nagy apparátussal dolgozik a szörnyű mérgezési ügy teljes felderítésén. Valószínűnek tartják, hogy a tiszazugi méregkeverési ügyhöz hasonló bűnügyek vannak Mihályné titokzatos üzelmei mögött.

[“Egy mérgezést már beismert a csurgói méregkeverő asszony; Öt ember meggyilkolósárval gyanúsítják a méregkeverő Mihály Antalnét. — Több exhumálást fognak Csurgón végezni.”), Uj-Somogy (Kaspovar, Hungary, Oct. 3, 1936, P. 2]

***

http://unknownmisandry.blogspot.com/2017/04/husband-killing-syndicates.html 
 
For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates 
 
***
[56-1/14/21]
***

No comments:

Post a Comment