Friday, July 15, 2022

Elizabeth Bittenbinder & Mary Neukom, Serial Killers – Romania, 1935

FULL TEXT (Translated from Hungarian): Timisoara. – You can do it yourself. The crime of poison mixing is growing. Elizabeth Bittenbinder and Mary Neukom, murderous women, have now found another murder. As is well known, the two women have reported five murders so far, but the prosecution also suspects them of a sixth crime, the murder of a worker, Poch Sava. More recently, the suspicion has arisen that a 74-year-old, elderly woman named Katalin Kovács was also killed by the two poison mixers.

Dr. József Gabriel, the investigating judge, also questioned the two women on the case of another suspicion. Elizabeth Bittenbinder denies that this murder was committed by them either, but Mary Neukom admitted that they also put the old woman under their feet. She then said that Katalin Kovács had been employed by András Cseh, a butcher, and then, when he could no longer work, she went to his relatives. This happened in the spring.

One day at András Cseh's visit, the two women inquired about whether Katalin Kovács was a member of a funeral home. When they promised that the old woman was a member of two associations, they declared that they would take it. The Czechs even remarked that “there are still good people”. To this, Mary Neukom said, “I take care of her as if she were my mother.” Mary Neukom took the old woman with her. who died three weeks later from poison pox constantly mixed with his drink.

Immediately after the death of Katalin Kovács, the two women received the funeral allowance.

Elizabeth Bittenbinder and Maria Neukom have also recently been suspected of working with arsenic.

Prosecution is likely to begin excavating the bodies of the six victims on Monday. But they also exfoliate the corpse of Poch Sava, whose murder has not yet been admitted by the two poison-mixing women. The prosecution, by the way, suspects the poison-mixing women will be charged with even more murders.

A criminal attachment was ordered on the property of the two women. Elizabeth Bittenbinder's fortune is 2 million lei, while Mary Neukom's fortune kicks in at just about 200,000 lei.

[“The number of victims of poison-mixing women has risen to seven - Six murders have already been reported,” (“Hétre emelkedett a méregkeverő asszonyok áldozatainak száma — Már hat gyilkosságot beismertek.”), Erdélyi Lapok (Oradea, Transylvania, Romania), Dec. 5, 1935, p. 5]

***

FULL TEXT: Timisoara. – Saját tud. A méregkeverő asz- szonyok bűnügye egyre nagyobb méreteket ölt. Bittenbinder Erzsébet és Neukom Mária, gyilkos asszonyok terhére most újabb gyilkosságot derítettek ki. Mint ismeretes, a két asszony eddig öt gyilkosságot ismert be, az ügyészség azonban még egy hatodik bűnténnyel, Poch Száva munkásnak a meggyilkolásával is gyanúsítja őket. Újabban fölmerült az a gyanú, hogy egy Kovács Katalin nevű 74 éves beteges, öregasszonyt is a két méregkeverő tette el láb alól.

Gabriel József dr vizsgálóbiró az újabb gyanú ügyében is kihallgatta a két asszonyt. Bittenbinder Erzsébet tagadja, hogy ezt a gyilkosságot is ők követték volna el, Neukom Mária azonban beismerte, hogy együttesen tették el láb alól az öreg asszonyt is. Elmondotta ezután, hogy Kovács Katalin Cseh András hentes- mesternél volt alkalmazásban, majd, amikor már nem bírt többé dolgozni, rokonaihoz ment. Ez még a tavasszal történt.

Egy napon megjelent Cseh Andrásoknál a két asszony és aziránt érdeklődtek, vájjon, Kovács Katalin tagja-e valamilyen temetkezési egyletnek. Amikor meígtu-dták, hogy az öregasszony két egyletnek is tagja, kijelentették, hogy magukhoz veszik. Csehek még meg is jegyezték, hogy „vannak még jó emberek“. Neukom Mária erre azt mondotta, hogy: „Úgy gondját viselem, mintha az édesanyám volna.“ Neukom Mária magához is vette az öregasz- szonyt. aki három hét múlva meghalt az állandóan italába kevert nadragulya mérgezéstől.

Kovács Katalin halála után a két asszony nyomban fel Í6 vette a temetkezési segélyt.

Bittenbinder Erzsébetet és Neukom Máriát újabban azzal is gyanúsítják, hogy arzénnal is dolgoztak.

Az ügyészség valószínűleg hétfőn kezdi meg a hat áldozat holttestének kihantolását. De ki- hántolják Poch Szávának a holttestét is, akinek a meggyilkolását a két méregkeverő asszony még nem ismerte be. Az ügyészségnek egyébként az a gyanúja, hogy a méregkeverő asszonyok terhére még több gyilkosság derül ki.

A két asszony vagyonára bűnügyi zárlatot rendeltek el. Bittenbinder Erzsébet vagyona 2 millió leit tesz ki, mig Neukom Mária vagyona körülbelül csak 200 ezer leire rúg.

[“Hétre emelkedett a méregkeverő asszonyok áldozatainak száma — Már hat gyilkosságot beismertek.” Erdélyi Lapok (Oradea, Transylvania, Romania), Dec. 5, 1935, p. 5] 

***

***

http://unknownmisandry.blogspot.com/2017/04/husband-killing-syndicates.html 

For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates 

***
[Sep. 17, 2020; 64-1/14/21; 1295-9/9/21]
***

No comments:

Post a Comment