Thursday, September 22, 2011

Imrene Balapa, the“Poison Witch” Serial Killer - Hungary, 1905


FULL TEXT (Article 1 of 3): Six women have been arrested at Hodmezo-Vasarhely, in Hungary, for poisoning their husbands.

The police found that they had visited a reputed witch named Balapa, and went to arrest her. When Balapa heard that she was to be tried for complicity she swallowed a quantity of poison, but recovered after an antidote had been administered.

She then made a full confession of having sold poison to the women in custody.

Further inquiries have brought to light twenty cases of infanticide in which Balapa is believed to be implicated, and a number of women have been arrested on a charge of having caused the children’s deaths.

[“A Witch Poisoner,” The Daily News (Perth, W. Australia), Jul. 10, 1905, p. 1]

***

FULL TEXT (Article 2 of 3): Hold-Mezo Vasarhely, Hungary, June 1. – A great sensation has been created here over the arrest of an old woman by the name of Valapa, who is accused of being implicated in a wholesale murder affair. The woman is charged with having supplied the poison with which six women killed their husbands.

When she was arrested Valapa swallowed some of her own poison, but was revived. She made a confession in which she admitted assisting in the half-dozen murders.  It is also believed that she is responsible for a score of infanticides which have occurred recently. The wives are also being arrested.

[“Wholesale Murder – Old Woman Confesses to Having Furnished Poison With Which Six Women Killed Their Husbands.” Reading Times (Pa.), Jun. 2, 1905, p. 1]

***

FULL TEXT (Article 3 of 3) (translated from German): From Budapest we are telegraphed a report that in Hodmezö-Vasarhely several more women have been arrested on suspicion of poisoning husbands whom they had become tired of. The name of the city Hodmezö-Vasarhely was named many years ago on the occasion of a similar affair. Even then, the scandal was mass poisoning that had been committed by young women on their aging spouses. The trial of the murderers and the poison suppliers has caused disgust and dissatisfaction far beyond the country's borders.

The hope that this process would be cleansing and deterrent does not seem to have been fulfilled. Again, inhuman women are said to have poisoned their husbands to enjoy the freedom of the victims after death, or even to cash in the sums awarded insurance companies. Once again, the police have come to the rescue in a major poisoning scandal. Six women were found to have killed their spouse with poison they acquired from an old woman named Balapa.

In addition, various women in Hodmezö-Vasarhely are said to have been responsible for about twenty child murders. These murders are said to have been carried out with poison that the women received from the Balapa.

The police wanted to arrest Mrs. Balapa. However, this was informed and attempted suicide by taking poison itself. However, she managed to live and she confessed and compromised the six wives in the affair who had administered poison.

[The Husband-Killers. Recent poisoning in Hodmezö-Vasarhely.” (Die Morderinnen ihrer Gatten. Neuerliche Giftmorde in Hodmezö-Vasarhely.) Illustrated Kronen Zeitung (Vienna, Austria), Jun. 2, 1905, p. 9]

***

FULL TEXT: We have already remembered that the gendarmerie found six murders in the village of Péterrév.

The perpetrators poisoned their fellow believers from underfoot so that they could loot their possessions and then throw themselves into the arms of their lovers.

Soulless murderers are also charged with even twenty child murders, but the [statute of limitations has rendered them unpunishable [?]].

The court in Novi Sad ordered the exhumation of the victims. The perpetrators, namely: Imréné Balapa, Józsefné Pöhle, Róza Szászi, Mihályné Márkus, Pálné Orosz and János Bácsa are lodged in the prison, awaiting the completion of the prosecution office’s investigation.

The following details of the horrific crime are also reported in Novi Sad: in April of this year, Mihály Márkus, a wealthy, peasant farmer, died suddenly in a suspicious way in Péterrév near Bečej. After the funeral, the neighbors' gossip aroused the police's suspicion and they began to watch the widow, who had joined up with a young bachelor for barely two weeks after the funeral.

The police did a house search of the widow and at that time they found a fairly large amount of fly powder (arsenic) in a box. They began to interrogate the woman, who eventually admitted that she had received the powder from Imréné Balapa, who, to her knowledge, had already given several women in the village such powder, with which they had killed their husbands.

The gendarmes immediately escorted the guilty woman to the town hall, and then hurried to Imréné Balapa.

By this time, however, the poison mixer had learned that the police were looking for her, and by the time the guardsman arrived at his apartment with two officers, Imréné Balapa was on the floor of the room in horrible [pain [?]].

A doctor was called immediately, who found that Balapá had poisoned herself with a sublimate.

The case was reported to the court of Novi Sad, which sent investigating judge Ferenc Rehák, forensic doctor, Dr. Imre Deák, and a deputy attorney general. Meanwhile, Balapá recovered somewhat and then made a partial confession.

The confession revealed that she had also given poison to the said women, who thereby poisoned their husbands and lived happily with their lovers from the inheritance of the mostly wealthy farmer spouses.

She confessed that even from Topoly, belonging to the district of Topolya, women came to him for fly powder, to whom he also gave and advised them for good money.

Bevallotta, hogy még m topolyai járáshoz tartozó Topolyáról is jöttek hozzá asszonyok légyporért, akiknek jó pénzért adott is és tanácscsal is ellátta őket.

On the instructions of the Novi Sad Royal Prosecutor's Office, the investigating judge ordered the exhumation of the corpses.

The delegated committee and Dr. Imre Deák went out to the Catholic cemetery in Péterrév with a forensic doctor and examined the excavated corpses. Among them were several that had been lying in the ground for six to ten years, and had already begun to disintegrate completely, and were covered with thick mold.

After the autopsy, the corpses were sent to Budapest for court chemistry. The  accused women, completely broken, were transported to the prison of the Novi Sad Prosecutor's Office with strong ironing and careful cover, where they awaited their further fate.

[“The poison mixers in Péterrév.” (“A péterrévi méregkeverők.”), Pesti Napló (Budapest, Hungary), Jun. 1, 1905, p. 14]

***

FULL TEXT: Megemlékeztünk már arról, hogyr Péterrév községben hat férjgyilkosságot derített ki a csendőrség.

A tettesek méreggel tették el hitestársaikat láb alól, hogy vagyonukat magukhoz kaparinthassák, aztán szeretőik karjaiba vethessék magukat.

A lelketlen gyilkosokat ezenfelül még vagy husz gyermekgyilkosság is terheli, de e büntettek nagyobbára [erévültek].

Az újvidéki törvényszék elrendelte az áldozatok exhumálását, a tettesek pedig, névszerint: Balapa Imréné, Pöhle Józsefné, Szászi Róza, Márkus Mihályné, Orosz Pálné és Bácsa János az ügyészség fogházában várják a vizsgálata eldőltét.

A borzalmas bűntettről még a következő részleteket jelentik Ujvidékről: Ez év április havában az Óbecse mellett levő Péterréven gyanus módon hirtelen meghalt Márkus Mihály jómódu, parasztgazda. A temetés után a szomszédok mendemondája felköltötte a csendőrség gyanúját és figyelni kezdték az özvegyet, aki a temetés után alig kéthétre összeállóit egy fiatal legénynyel.

A csendőrök házkutatást tartottak az özvegynél és ekkor egy dobozban meglehetősen nagymennyiségű légyport (arzén) találtak. Vallatni kezdték az asszonyt, aki végül beismerte, hogy a port Balapa Imrénétől kapta, aki az ő tudomása szerint már több falubeli asszonynak adott ilyen port, melynek segélyével azok férjüket elpusztították.

A csendőrök azonnal a községházára kisérték a bünös asszonyt, és onnan nyomban Balapa Imrénéhez siettek.

A méregkeverőnő azonban ekkorára már, megtudta, hogy a csendőrök keresik, és mire az őrsvezető két csendőrrel a lakására ért, Balapa Imréné a szoba padlóján fetrengett iszonyu kinok közt.

Azonnal orvost hívtak, aki megállapította, hogy Balapáné szublimáttal megmérgezte magát.

Az esetről jelentést tettek az újvidéki törvényszéknek, mely kiküldötte Rehák Ferenc vizsgálóbírót, dr. Deák Imre törvényszéki orvost és a főügyészi helyettest. Időközben Balapáné némileg magához tért és ekkor töredelmes vallomást tett.

A vallomás alapján kiderült, hogy ő adott mérget az emlitett asszonyoknak is, akik ezzel megmérgezték urukat és a többnyire vagyonos gazda örökéből vígan éltek szeretőikkel.

Bevallotta, hogy még a topolyai járáshoz tartozó Topolyáról is jöttek hozzá asszonyok légyporért, akiknek jó pénzért adott is és tanácscsal is ellátta őket.

Az újvidéki királyi ügyészség utasítására a vizsgálóbíró elrendelte a holttestek exhumálását.

A delegált bizottság, dr. Deák Imre törvényszéki orvossal kiszállt a péterrévi katolikus temetőben s vizsgálat alá vette ä kiásott holttesteket. Ezek között volt több olyan is, amely már hat-tiz év óta fekszik a földben és mármár teljesen oszlásnak indult, és vastagon penészszel volt borítva.

A boncolás után a hullarészeket bírósági vegyelmezés céljából felküldték Budapestre. A bűnös asszonyokat erősen megvasalva, gondos fedezettel beszállították az újvidéki ügyészség fogházába, ahol teljesen megtörve várják további sorsukat.

[“A péterrévi méregkeverők.” Pesti Napló (Budapest, Hungary), Jun. 1, 1905, p. 14]

***

FULL TEXT: Aus Budapest wird uns telegraphich berichtet, dass in Hodmezö- Vasarhely neuerlich mehrere Fauen under dem Verdachte verhaftet wurden, ihre Gatten, deren sie überdrüssig geworden waren, durch Gift bei Seite geschasst zu haben. Der Name der Stadt Hodmezö-Vasarhely ist vor Jahren anlässlich einer gleichen Affäre viel gennant worden. Auch damals handelte es sich um Massenvergiftungen, die von jungen Frauen an ihren alternden Ehegatten verübt worden waren. Der Prozess, der damals gegen die Mörderinnen und die Giftlieferanten geführt wurde, hat weit über die Grenzen des Landes Abscheu und Entsegen hervorgerufen.

Die Hoffnung, dass jener Prozess reinigend und abschreckend wirken würde, scheint sich nicht erfüllt zu haben. Wieder sollen entmenschte Weiber ihren Männern Gift in die Speisen getan haben, um nach dem Tode der der Opfer die Freiheit zu geniessen oder gar die Versicherungsfummen von den Assekuranzgesellschaften einzukassieren. Wieder ist die Polizei einer grossen Giftmischeraffäre auf die Spur gekommen. Sechs Frauen wurde nachgeweisen, dass sie ihre Gatten mit Gift, das sie sich von einer alten Frau namens Balapa verschafft haben, getötet haben.

Ausserdem sollen verschiedenen Frauen in Hodmezö-Vasarhely etwa zwanzig Kindermorde zur Last fallen.Auch diese Morde sollen mit Gift vollzogen worden sein, das die Frauen von der Balapa bezogen.

Die Gendarmerie wollte Frau Balapa verhaften. Diese erhielt jedoch Kenntnis davon und beging einen Selbstmordversuch, indem sie selbst Gift nahm. Es gelang jedoch, sie am Leben zu erhalten, und sie hat hereits das Geständnis abgelegt, dass sie den in der Angelegenheit kompromittierten sechs Frauen Gift verabfolgt hat.

[Die Morderinnen ihrer Gatten. Neuerliche Giftmorde in Hodmezö-Vasarhely. Illustrierte Kronen Zeitung (Vienna, Austria), 2. Juni 1905, p. 9]

***

***

***

***

Painting: by Bela Endre (born in Hodmezo-Vasarhely), “Bolco mellett,” 1905

***

For more than two dozen similar cases, dating from 1658 to 2011, see the summary list with links see: The Husband-Killing Syndicates

***
[657-6/14/19]
***

No comments:

Post a Comment